หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายบ้าน น.ส.สมบุญ - บ้านนายบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ป้ายโรลอัพ และป้ายป๊อปอัพ ตามโครงการฟันสวยยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฟันสวยยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการรักษ์แหล่งน้ำภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสาร งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอย 5 ท่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอย 5 ท่าไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4