หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ท่าขุนราม [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ พนักงานส่วนตำบลผู้ทดลองปฏิหน้าที่ราชการผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1(1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ระกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.62) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิณครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.62) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2