หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ท่าขุนราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ อบต.ท่าขุนราม (รอบ 12 เดือน) [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)