หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน กรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)