หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
ประเพณีตานก๋วยสลาก สืบทอดประเพณีท้องถิ่น
มุ่งมั่นพัฒนาการสาธารณสุขของตำบลท่าขุนรามให้ได้มาตรฐาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.thakhunram.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
  
 

กระทงจากลอตเตอรี่  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
จัดให้มีการพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงสร้าง พื้นฐานสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อ การอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือน ชุมชน อบต. และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การบำบัดและจัดการขยะ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งพัฒนา ศักยภาพท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ บำรุงรักษาศิลปะ ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 
 
 
สายตรง รับเรื่องราว
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน การทุจริต
โทร. 089-644-0111
055-746-500
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055-746-500 โทรสาร : 055-746-500
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
จำนวนผู้เข้าชม 5,773,150 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10